---

Jedinečná kavárna v Brně - Café Brussel

---

Respektování lidí

Každý rok firma Rombouts neustále podporuje udržitelný rozvoj, zejména prostřednictvím zahájení řady Fair Trade výrobků. V duchu těchto strategií a zásad Rombouts také spolupracuje s mnoho malými plantážemi v Mexiku, Guatemale a Kongu.

Kávu Rombouts najdeme na celém světě a dnes již i v České republice v kavárně Café Brussel.

mastercardamexvisaklimatizovano-browncafe-brussel-stavebne-oddelene-prostory-pro-kuraky-a-nekuraky