---

Jedinečná kavárna v Brně - Café Brussel

---

O Café Brussel

Dominantním sídelním útvarem v brněnském prostoru byla v 11. století trhová ves Staré Brno, kde od dob Velké Moravy existovalo kontinuální osídlení, jehož rozsah a případné poměry v čase není dosud možno přesněji určit. Existovalo však na obou březích řeky Svratky.

mastercardamexvisaklimatizovano-browncafe-brussel-stavebne-oddelene-prostory-pro-kuraky-a-nekuraky